Var kommer namnet Växjö ifrån?

Växjö är en gammal stad som innehåller en rik historia. Denna stad blev så tidigt som 1170 ett biskopssäte och många pilgrimer har färdats hit. Det finns  en legend som säger att en missionär vid namn Sigfrid från England kom till denna stad  som den första budbäraren av kristendomen. Sigfrid är även den som står bakom bygget av den första biskopskyrkan i Sverige och det var just i Växjö denna byggdes.

Växjö fick sina stadsrättigheter år 1342. Den dåvarande kungen Magnus Eriksson var den person som gav staden dessa rättigheter. Dock har det ända sedan 1000-talet funnits bebyggelse och befolkning i detta område.

Ser vi tillbaka till medeltiden, så var Växjö, liksom de flesta andra städer, en liten stad eller by. Det var mer av en ort, som bestod av en grupp med gårdar som låg nära varandra och de samarbetade med vissa saker. Under lång tid så bodde det bara ett par hundra människor på den plats Växjö ligger idag. Dock var det många som under vinterhalvåret sökte sig hit, eftersom sjöarna kring Växjö frös, och det hölls marknader på dem.

Under 1400-talet så kom en befästning av byggas åt biskopen. Det var Kronobergs slott, och den låg strax utanför staden. Under 1400-talet fram till 1600-talet hade detta slott en mycket viktig försvarsfunktion. Den skyddade staden så väl som frakter till och från den. Många rövare lockades hit, efter som staden låg jämte de stora handelslederna. Kronobergs slott har även gett namnet till länet Kronoberg, som för övrigt har Växjö som residensstad. På andra sidan om Växjö kom man även att bygga Berkvara slott. Denna byggdes för att försvara staden mot attacker från danskarna.

Även om staden hade två fort som skyddade dem, så kom de ofta att bli attackerade, efter som de hade ett utsatt läge. Staden har genom åren brunnit flertalet gånger.

Gränshandel

Under många hundra år så har den danska gränsen gått precis utanför staden. Det gjorde att Växjö var en viktig plats för gränshandel mellan Danmark och Sverige. Det gjorde att staden växte fram som en handelsstad av största vikt med en hel del influenser från Danmark.

Stadens planering är 1600-tals stil med ett rutnätssnitt, men då det brunnit flera gånger om under åren, så är det inte mycket av den ursprungliga bebyggelsen som finns kvar. 1658 är det år som den största branden i stadens historia skedde och allt som låg väster om Guldsmedsbäcken brann ner. Den senaste stora branden i denna stad skedde under 1843 och denna ledde till att stora delar av den gamla bebyggelsen förstördes.

Efter denna brand, kom en ny stad att växa fram och den var i empirestil. Dessa byggnader finns det inte många kvar av idag, då det under 1960- och 70 talet revs en hel del i och med det svenska folkhemmet.

Under 1800-talet och den tidiga industrialismen så var Växjö fortfarande en ganska liten stad. Jönköping som låg nära var istället den stad som växte till att bli den stora industristaden i området.

Under senare delen av 1800-talet inför nödåren och många utvandrade från staden.

Utvecklingen av Växjö kom att ta fart under andra halvan av 1900-talet. Man räknar med att under 1960-talet så kom befolkningen att öka med mer än 100 %. Det kom en massa nya industrier till Växjö och det blev fart på näringslivet. Det var även under 60-talet som staden påbörjade sin resa för att bli en universitetsstad.

1977 fick Växjö en egen högskola och drygt 20 år senare fick högskolan universitetsstatus. År 1999 invigdes stadens egna universitet.

Namnet Växjö kommer från en gammal marknadsplats som låg där staden idag är belägen. Marknadsplatsen låg vid en sjö där flera viktiga vägar möttes och kallades för Vägsjö, som sedan kom att bli Växjö.